Đang diễn ra

Hội nghị tập huấn triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg

Thực hiện chương trình công tác năm 2014; căn cứ kế hoạch số 126/KH-BGDĐT ngày 17/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở GD&ĐT. Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý cấp sở; cán bộ quản lý và giáo viên dạy môn giáo dục công dân (GDCD) tại các trường trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc. Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức qua mạng (triển khai CT10, hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào môn học GDCD, nội dung cơ bản của công tác PCTN), kết hợp diễn đàn và một buổi trực tuyến (để thảo luận và tổng kết).

Đăng lúc: 25-03-2014 10:22:13 AM | Đơn vị chủ trì: Thanh tra
Đã hoàn thành

Tập huấn Cán bộ phụ trách văn hóa trong các Sở GDĐT, trường dự bị đại học, trường THPT DTNT 2013

Tài liệu tập huấn Cán bộ phụ trách văn hóa trong các Sở GDĐT, trường dự bị ĐH, trường THPTDTNT năm 2013 do Vụ Công tác học sinh - sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

Đăng lúc: 16-12-2013 10:08:20 AM | Đơn vị chủ trì: Vụ Giáo dục Công tác HSSV
Đã hoàn thành

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học

Cung cấp tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên) đến thầy, cô để lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên.

Đăng lúc: 10-10-2013 02:03:53 PM | Đơn vị chủ trì: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý CSGD
Đã hoàn thành

Tập huấn sử dụng hệ thống tập huấn trực tuyến của Bộ GD&ĐT

Khóa học này hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ cách thức tổ chức, xây dựng nội dung điện tử và triển khai các lớp tập huấn chuyên môn, hội nghị, hội thảo qua mạng. Ngoài ra, khoá học này hướng dẫn đại biểu tham gia lớp tập huấn sử dụng các công cụ CNTT cần thiết để tham gia được nội dung của lớp tập huấn

Đăng lúc: 06-02-2013 02:45:00 AM | Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin
 

Đăng nhập thành viên